شنبه ۰۵ خرداد

لزوم دور نگه‌داشتن مودم از تجهیزات الکتریکی

اغلب تجهیزات برقی هنگام استفاده و یا در حالت آماده‌به‌کار (Standby) در پیرامون خود میدان مغناطیسی محدودی ایجاد می‌کنند. در مقابل مودم‌های TD-LTE نیز حساسیت زیادی به آلودگی‌های محیط استفاده دارند. اگر در این شرایط، مودم در نزدیکی چنین دستگاه‌هایی قرار گیرد، میدان مغناطیسی ایجادشده می‌تواند کیفیت سیگنال‌های دریافتی توسط مودم را با اختلال مواجه کرده و باعث افت سرعت یا حتی قطعی و وصلی شود. برای جلوگیری از این اتفاق باید مودم را تا حد امکان نزدیک به پنجره و دور از وسایل برقی قرار داد. نرم‌افزار تست سیگنال نیز می‌تواند در یافتن محل مناسب قرارگیری مودم راهگشا باشد.