فهرست طرح‌های اینترنت خانگی و اداری (ویژه ی تمدید و تغییر طرح مشترکین)

توجه داشته باشید که به منظور دریافت خدمات مناسب و رضایت مشترکین، این طرح صرفا در مناطق دارای ظرفیت رادیویی مناسب ارایه خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی مشترکین خود مراجعه نمایید.

شرایط عمومی خدمات

  • در قیمت‌ها سهم مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) محاسبه نشده است
  • هزینه‌ نصب مودم در تمامی شهرهای تحت پوشش وایمکس مبین نت ۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال است که هنگام نصب دریافت می‌شود
  • در همه ی طرح های وایمکس، مصرف از ساعت ۱ تا ۷ صبح رایگان است
  • شترکین می‌توانند با توجه به طرح انتخابی و فعلی خود و در طول فعال‌ بودن طرح‌شان به صورت نامحدود، از حجم رایگان در ساعات شبانه استفاده کنند.(لازم به ذکر است که حجم نامحدود رایگان شبانه در هیچ یک از فرآیندهای پنالتی ، تعویض مودم و یا مهاجرت به سرویس های TD-LTE قابل انتقال نمی باشند و صرفا محدود به سرویس وایمکس در حال استفاده ی مشترکین خواهد بود.)
  • برای دریافت اطلاعات در مورد نحوه ی دریافت IP ثابت به صفحه ی مشترکین ؛بخش خرید سرویس مراجعه نمایید
  • ضریب اشتراک در تمامی طرح ها ی اشتراکی وایمکس مبین نت یک به چهار میباشد و این بدین معناست که پهنای باند خود را با 4 نفر شریک میباشید.
  • دریافت نسخه دیجیتالی قرارداد تامین دسترسی
  • ضوابط سطح ارائه خدمات در فناوری وایمکس مبین نت
  • ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات( SLA )
  • منشور حقوق مشتری